www.bolacky.cz     člen Společenstva kominiků ČR     naše motto: "Když na komín, tak na komín"     kontakt

Certifikáty a školení

2018

Almeva - technické školení na montáž plastových komínových systémů Almeva. Výrobce garantuje záruku 10 let pro koncového zákazníka 
při montáži proškolenou osobou.

CIKO - seminář "KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY"

Společenstvo kominíků ČR - celoživotní vzdělávání členů - školní rok 2017/2018

SKORSTEN - produktové školení pro navrhování, prodej a montáž komínových systémů

Almeva - technické školení na montáž nerezových komínových systémů Almeva. Výrobce garantuje záruku 5 let pro koncového zákazníka 
při montáži proškolenou osobou

2017

Společenstvo kominíků ČR - celoživotní vzdělávání členů - školní rok 2016/2017

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - odborná způsobilost 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2016

Almeva - technické školení na montáž plastových komínových systémů Almeva. Výrobce garantuje záruku 10 let pro koncového zákazníka 
při montáži proškolenou osobou.

CIKO - školení CIKO "EXPERT 2015" zaměřené na bezpečnost komínů a jejich zabudování do stavby

Společenstvo kominíků ČR - celoživotní vzdělávání členů - školní rok 2015/2016

Tepelná technika ROJEK - produktové školení pro prodej a kontroly kotlů na pevná paliva

2015

Společenstvo kominíků ČR - technický seminář v rámci valné hromady SKČR

České sdružení pro technická zařízení - školení GAS 2015 v oboru plynových zařízení

2013

Společenstvo kominíků ČR celoživotní vzdělávání členů - školní rok 2013/2014

2012

Společenstvo kominíků ČR - technický seminář v rámci valné hromady SKČR

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - odborná způsobilost 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2011

Společenstvo kominíků ČR - vznik členství v SKČR

2010

Ministerstvo vnitra - odborná způsobilost v požární ochraně