www.bolacky.cz     člen Společenstva kominiků ČR     naše motto: "Když na komín, tak na komín"     kontakt

Home - úvod

když na komín, tak na komín
Jsme rodina, jejíž členové jsou držiteli živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která má své zastoupení ve Společenstvu kominíků ČR. Nabízíme kominické služby v odpovídající kvalitě za rozumné ceny v souladu s právními přepisy, technickými normami ČR a postupy kominického řemesla.

Naše motto:
"Když na komín, tak na komín."

Podporujeme:
Sbor dobrovolných hasičů Vrbka