www.bolacky.cz     člen Společenstva kominiků ČR     naše motto: "Když na komín, tak na komín"     kontakt

Lhůty čištění a kontrol

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za rok

1 x za
rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za
rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za
rok